QGIS Sverige nyhetsbrev februari 2020

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS Sverige nyhetsbrev februari 2020

QGIS Sverige
Nyhetsbrev från styrelsen februari 2020
Hej!
Nu är programmet för vårens användarträff och årsmöte klart. Som tidigare meddelats så blir det 29-30 april i Stockholm. Vi tycker att programmet blivit lyckat och intressant. Hoppas att du också tycker det. Läs mer och anmäl dig på hemsidan. http://www.qgis.se/2020/02/02/inbjudan-till-arsmote-och-traff-2020/
Välkomna!

Styrelsen beslutade på senaste mötet att stödja en crowdfunding-kampanj angående utveckling av geobearbetning och modellbyggaren. Detta kommer ge nya möjligheter att använda programmet som ett ETL-verktyg (Extract, Transform, Load). Läs mer på https://north-road.com/processing_crowdfunding/ Det finns fortfarande flera intressanta funktioner i olika prisklasser som inte är finansierade.

Vi ses och hörs!
Hälsningar Styrelsen för QGIS Sverige
--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user