QGIS Sverige i höst

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS Sverige i höst

QGIS Sverige
Hej!
Hoppas att alla har haft en välgörande ledighet i sommar. Jag tänkte skriva lite om vad som händer eller kan hända i höst. Vi planerar inte någon större träff med workshops som vi hade förra hösten. I stället tänkte vi att det kan bli lite mer informella träffar.
I Kristianstad blir det en träff den 21 september lite inriktad mot den kommunala sektorn. Har man möjlighet att vara med är man välkommen men det är ett begränsat antal platser i rummet. Anmäl till mig i så fall. Bifogar en preliminär agenda.
Det kan också bli en träff mer inriktad mot analys senare i höst. Denna anordnas i så fall av Peter Möller i Region Dalarna.
Sen har vi, och jag hoppas att det gäller alla i föreningen, blivit inbjudna till QGIS Norges möte den 5 december i Oslo. Jag har inte så mycket mer information om den i dagsläget.
Vårens träff och årsmöte har vi börjat nysta i men har ni förslag så är de välkomna.

Utöver vår guldsponsring av QGIS så har vi beslutat att stötta ett crowdfunding-projekt av North Road. Kolla gärna på det och undersök om ni också kan bidra. Jag tycker det verkar vara riktigt nyttiga funktioner. https://north-road.com/edit-features-in-place-using-qgis-spatial-operations-campaign/


Karl-Magnus Jönsson
ordförande QGIS Sverige
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user

inbjudanQGIS_kstad2018.docx (201K) Download Attachment