QGIS Sverige Workshops och årsmöte

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS Sverige Workshops och årsmöte

Karl Magnus Jönsson

Hej!

Nu finns lite mer konkreta planer för mötet i Malmö den 19-20 oktober. Mer information finns på hemsidan.

 

http://www.qgis.se/2017/09/05/inbjudan-till-qgis-traff-och-extra-arsmote-malmo-19e-20e-oktober-2017/

 

Vi ses då!

 

Karl-Magnus Jönsson

 

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user