QGIS Sverige-T-Shirt

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS Sverige-T-Shirt

QGIS Sverige
Hej!

På årets träff i Växjö kommer det vara möjligt att köpa föreningens första T-Shirt.
Mönstret är gjort med QGIS (så klart) och är baserat på höjddata från Växjötrakten.

Tröjan finns att köpa till självkostnadspris på plats i Växjö och du förbokar ett ex i din modell och storlek här:


Om du inte anmält dig till träffen än så är det hög tid!
All info om denna hittar du här:


Bästa hälsningar,

Styrelsen, QGIS Sverige

--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user