QGIS Nyhetsbrev

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS Nyhetsbrev

QGIS Sverige
Hej!
Ursäkta om en del får det här meddelandet dubbelt. Här kommer lite sammanställning från träffen i Växjö som kan vara bra att ha.

Presentationer
Vi samlar gärna in alla presentationer och lägger upp via länk på hemsidan. Direktlänk Skicka e-post till denna adressen om ni haft en presentation som ska läggas upp. pdf:a gärna.

Kurser
Som nämndes har vi en öppen anmälan till introduktionskursen i QGIS 3. Tillfället är i Nacka den 14 maj. Denna kör föreningen i egen regi. Om intresset är stort finns möjlighet att även köra andra tillfällen och platser. Anmälan via detta formulär.

Samgisföreningen Jämtland Härjedalen anordnar också kurser i maj som det går att anmäla sig till:

Arbetsgrupper
Vi fortsätter/återupptar verksamheten i arbetsgrupperna och har förslag på utökning. Vi diskuterade detta på kommun-GIS-timmen. De grupper som var som var på förslag är:
  • Direktåtkomsttjänster (Derek, Ludvika)
  • Detaljplan (Karl-Magnus, Kristianstad)
  • Registerkarte-GML (Peter, Nacka)
  • Statistik och områdesindelning (Johan, Hässleholm)
  • Analys (Peter, Region Dalarna)
Möjligtvis kan de två sista grupperna vara en. Namnen inom parentes är sammankallande. Hör av er om ni är intresserade att vara med aktivt.

Crowdfunding/stöd
Kolla gärna in vårens crowdfundingsaktiviteter och se om ni kan vara med stödja dessa. Riktigt intressanta saker att få med i programmet tycker jag. En sammanställning finns på:
Ett annat och nytt sätt att långsiktigt stödja projektet är att gå in som stödmedlem på valfri nivå. Detta ersätter sponsorprogrammet. Läs mer här:

Hälsningar
Styrelsen i QGIS Sverige
genom Karl-Magnus Jönsson
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user