QGIS Norge årsmøte 2017 Oslo

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS Norge årsmøte 2017 Oslo

Antonio Armas Díaz

Velkommen til QGIS Norge sitt første årsmøte tirsdag 12. desember!

 
Tusen takk til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for å gi oss muligheten til å treffes hos dem J!
 
Adresse: SSB i Oslo, Akersveien 26. 
Tid: Fra 14:00 til 17:00

 

Agenda vedlagt. De som eventuelt har egne forslag til Agenda eller ønsker holde et innlegg/demo bes meddele dette innen 28. november. 

 

Antonio Armas Díaz
Olav Engelbrektssons Alle, 56
7040, Trondheim
Norway

_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user

=?UTF-8?Q?Agenda=C3=85rsM=C3=B8te2017QGISNOR?= =?UTF-8?Q?GE=2Epdf?= (526K) Download Attachment