QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

classic Classic list List threaded Threaded
13 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Philip Barlow

Hi all,

 

Has anyone been able to get Geospatial PDF export working? I had it working on a nightly build a little while back but now I’ve installed the release version of 3.10 the option seems to be greyed out in both the OSGeo4W installed version and the standalone version.

 

Phil

 

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************
Follow us on Twitter
Join us on Facebook
Watch us on Youtube
Look at us on Flickr
 
 
This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.
 
Click here to view PCNPA Privacy Notice – Keeping your Information Safe

For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk

Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal â dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel

Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch â'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Andreas Neumann-4

Hi Phil,

What gdal version do you have? What OS/platform are you on?

GeoPDF requires a fairly recent version of GDAL. If that is not available, it will be greyed out.

Andreas

On 2019-10-28 10:46, Philip Barlow wrote:

 

Hi all,

 

Has anyone been able to get Geospatial PDF export working? I had it working on a nightly build a little while back but now I’ve installed the release version of 3.10 the option seems to be greyed out in both the OSGeo4W installed version and the standalone version.

 

Phil

 

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************
Follow us on Twitter
Join us on Facebook
Watch us on Youtube
Look at us on Flickr
 
 
This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.
 
Click here to view PCNPA Privacy Notice – Keeping your Information Safe

For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk

Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal â dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel

Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch â'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Philip Barlow

Hi Andreas,

 

I’m on Windows 10. According to the OSGeo4W I’ve got gdal-dev installed (version 3.1.0-137) and 2.4.1-1 of gdal/ogr lib.  Doesn’t seem to be an option to update the latter.  I assume that the Windows standalone version must have been packaged with an earlier version of GDAL as well? As that comes with its own dependencies (I’d have to re-install that one and check). 

 

Phil

From: Andreas Neumann [mailto:[hidden email]]
Sent: 28 October 2019 10:01
To: Philip Barlow
Cc: [hidden email]
Subject: Re: [Qgis-user] QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

 

Hi Phil,

What gdal version do you have? What OS/platform are you on?

GeoPDF requires a fairly recent version of GDAL. If that is not available, it will be greyed out.

Andreas

On 2019-10-28 10:46, Philip Barlow wrote:

 

Hi all,

 

Has anyone been able to get Geospatial PDF export working? I had it working on a nightly build a little while back but now I’ve installed the release version of 3.10 the option seems to be greyed out in both the OSGeo4W installed version and the standalone version.

 

Phil

 

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************

Follow us on Twitter

Join us on Facebook

Watch us on Youtube

Look at us on Flickr

 

 

This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.

 

Click here to view PCNPA Privacy Notice – Keeping your Information Safe


For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk


Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal â dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel


Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch â'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

 

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************
Follow us on Twitter
Join us on Facebook
Watch us on Youtube
Look at us on Flickr
 
 
This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.
 
Click here to view PCNPA Privacy Notice � Keeping your Information Safe

For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk

Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal � dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel

Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch �'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Andreas Neumann-4

Hi Phil,

Yes, 2.4.1 is too old. You need 3.0 or higher.

Did you also try the standalone installer whether that contains the correct GDAL version?

Unfortunately, I don't have a Windows computer at hand for testing myself.

Andreas

On 2019-10-28 11:08, Philip Barlow wrote:

 

Hi Andreas,

 

I'm on Windows 10. According to the OSGeo4W I've got gdal-dev installed (version 3.1.0-137) and 2.4.1-1 of gdal/ogr lib.  Doesn't seem to be an option to update the latter.  I assume that the Windows standalone version must have been packaged with an earlier version of GDAL as well? As that comes with its own dependencies (I'd have to re-install that one and check). 

 

Phil

From: Andreas Neumann [mailto:[hidden email]]
Sent: 28 October 2019 10:01
To: Philip Barlow
Cc: [hidden email]
Subject: Re: [Qgis-user] QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

 

Hi Phil,

What gdal version do you have? What OS/platform are you on?

GeoPDF requires a fairly recent version of GDAL. If that is not available, it will be greyed out.

Andreas

On 2019-10-28 10:46, Philip Barlow wrote:

 

Hi all,

 

Has anyone been able to get Geospatial PDF export working? I had it working on a nightly build a little while back but now I've installed the release version of 3.10 the option seems to be greyed out in both the OSGeo4W installed version and the standalone version.

 

Phil

 

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************

Follow us on Twitter

Join us on Facebook

Watch us on Youtube

Look at us on Flickr

 

 

This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.

 

Click here to view PCNPA Privacy Notice – Keeping your Information Safe


For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk


Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal â dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel


Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch â'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

 

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************
Follow us on Twitter
Join us on Facebook
Watch us on Youtube
Look at us on Flickr
 
 
This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.
 
Click here to view PCNPA Privacy Notice Keeping your Information Safe

For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk

Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel

Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch 'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda._______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Philip Barlow

Hi Andreas,

 

Yeah had the same result from the standalone installer, greyed out and the message about needing GDAL 3.0.

 

No worries, thanks for the suggestions.

 

Phil

 

From: Andreas Neumann [mailto:[hidden email]]
Sent: 28 October 2019 10:29
To: Philip Barlow
Cc: [hidden email]
Subject: Re: [Qgis-user] QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

 

Hi Phil,

Yes, 2.4.1 is too old. You need 3.0 or higher.

Did you also try the standalone installer whether that contains the correct GDAL version?

Unfortunately, I don't have a Windows computer at hand for testing myself.

Andreas

On 2019-10-28 11:08, Philip Barlow wrote:

 

Hi Andreas,

 

I'm on Windows 10. According to the OSGeo4W I've got gdal-dev installed (version 3.1.0-137) and 2.4.1-1 of gdal/ogr lib.  Doesn't seem to be an option to update the latter.  I assume that the Windows standalone version must have been packaged with an earlier version of GDAL as well? As that comes with its own dependencies (I'd have to re-install that one and check). 

 

Phil

From: Andreas Neumann [mailto:[hidden email]]
Sent: 28 October 2019 10:01
To: Philip Barlow
Cc: [hidden email]
Subject: Re: [Qgis-user] QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

 

Hi Phil,

What gdal version do you have? What OS/platform are you on?

GeoPDF requires a fairly recent version of GDAL. If that is not available, it will be greyed out.

Andreas

On 2019-10-28 10:46, Philip Barlow wrote:

 

Hi all,

 

Has anyone been able to get Geospatial PDF export working? I had it working on a nightly build a little while back but now I've installed the release version of 3.10 the option seems to be greyed out in both the OSGeo4W installed version and the standalone version.

 

Phil

 

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************

Follow us on Twitter

Join us on Facebook

Watch us on Youtube

Look at us on Flickr

 

 

This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.

 

Click here to view PCNPA Privacy Notice – Keeping your Information Safe


For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk


Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal â dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel


Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch â'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

 

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************

Follow us on Twitter

Join us on Facebook

Watch us on Youtube

Look at us on Flickr

 

 

This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.

 

Click here to view PCNPA Privacy Notice Keeping your Information Safe


For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk


Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel


Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch 'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************
Follow us on Twitter
Join us on Facebook
Watch us on Youtube
Look at us on Flickr
 
 
This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.
 
Click here to view PCNPA Privacy Notice � Keeping your Information Safe

For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk

Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal � dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel

Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch �'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

DelazJ
Hi,

Confirmed here too with osgeo4w: 3.10 has greyed geopdf but master shows it fine. Issue imho is that qgis 3.10, identified as qgis, is built with gdal 2.4 (as 3.8 was) while qgis 3.11 aka qgis_dev is built with gdal_dev (3.1)

Harrissou

Le lun. 28 oct. 2019 à 11:39, Philip Barlow <[hidden email]> a écrit :

Hi Andreas,

 

Yeah had the same result from the standalone installer, greyed out and the message about needing GDAL 3.0.

 

No worries, thanks for the suggestions.

 

Phil

 

From: Andreas Neumann [mailto:[hidden email]]
Sent: 28 October 2019 10:29
To: Philip Barlow
Cc: [hidden email]
Subject: Re: [Qgis-user] QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

 

Hi Phil,

Yes, 2.4.1 is too old. You need 3.0 or higher.

Did you also try the standalone installer whether that contains the correct GDAL version?

Unfortunately, I don't have a Windows computer at hand for testing myself.

Andreas

On 2019-10-28 11:08, Philip Barlow wrote:

 

Hi Andreas,

 

I'm on Windows 10. According to the OSGeo4W I've got gdal-dev installed (version 3.1.0-137) and 2.4.1-1 of gdal/ogr lib.  Doesn't seem to be an option to update the latter.  I assume that the Windows standalone version must have been packaged with an earlier version of GDAL as well? As that comes with its own dependencies (I'd have to re-install that one and check). 

 

Phil

From: Andreas Neumann [mailto:[hidden email]]
Sent: 28 October 2019 10:01
To: Philip Barlow
Cc: [hidden email]
Subject: Re: [Qgis-user] QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

 

Hi Phil,

What gdal version do you have? What OS/platform are you on?

GeoPDF requires a fairly recent version of GDAL. If that is not available, it will be greyed out.

Andreas

On 2019-10-28 10:46, Philip Barlow wrote:

 

Hi all,

 

Has anyone been able to get Geospatial PDF export working? I had it working on a nightly build a little while back but now I've installed the release version of 3.10 the option seems to be greyed out in both the OSGeo4W installed version and the standalone version.

 

Phil

 

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************

Follow us on Twitter

Join us on Facebook

Watch us on Youtube

Look at us on Flickr

 

 

This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.

 

Click here to view PCNPA Privacy Notice – Keeping your Information Safe


For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk


Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal â dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel


Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch â'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

 

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************

Follow us on Twitter

Join us on Facebook

Watch us on Youtube

Look at us on Flickr

 

 

This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.

 

Click here to view PCNPA Privacy Notice Keeping your Information Safe


For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk


Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel


Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch 'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.

 

Mae'r Awdurdod yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg

The Authority is happy to communicate in Welsh or English

***********************************************************************
Follow us on Twitter
Join us on Facebook
Watch us on Youtube
Look at us on Flickr
 
 
This email and any attached files should only be read by those persons to whom
they are addressed and be used by them only for their intended purpose.
If you are not the intended recipient please destroy all copies and inform the
sender by return email.

Please note that the contents of this email may be subject to public disclosure
under the Freedom of Information Act 2000 and therefore the confidentiality of
this message and any reply cannot be guaranteed.
 
Click here to view PCNPA Privacy Notice – Keeping your Information Safe

For further information on the PCNPA please visit our website at www.pembrokeshirecoast.org.uk

Please consider the environment before printing this email.

Dim ond y personau hynny yr anfonwyd yr e-bost hwn atynt ac unrhyw ffeiliau sydd
ynghlwm ddylid eu darllen, a dim ond hwy ddylid eu defnyddio at y diben y bwriadwyd hwy.
Os nad y chi yw'r person y bwriadwyd eu derbyn a fyddech gystal â dinistrio pob copi a rhoi
gwybod i'r anfonwr gyda throad yr e-bost.

Noder os gwelwch yn dda y gall cynnwys yr e-bost hwn orfod cael ei ddatgelu i'r cyhoedd o
dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly ni ellir gwarantu cyfrinachedd y neges hon
nac unrhyw ateb.

Cliciwch yma i weld Hysbysiad Preifatrwydd APCAP - Cadw eich Gwybodaeth yn Ddiogel

Am ragor o wybodaeth am APCAP ymwelwch â'n gwefan ar www.arfordirpenfro.org.uk

Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn os gwelwch yn dda.
_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Jürgen E. Fischer
In reply to this post by Andreas Neumann-4
Hi Andreas,

On Mon, 28. Oct 2019 at 11:29:25 +0100, Andreas Neumann wrote:
> Yes, 2.4.1 is too old. You need 3.0 or higher.
 
> Did you also try the standalone installer whether that contains the
> correct GDAL version?

That would be suprising.  The standalone is made from the same binaries.  And
as GRASS doesn't support GDAL3 yet, the main GDAL is stuck at 2.4.1 in OSGeo4W.

The QGIS nightlies however are built with the GDAL and PROJ nightlies.


Jürgen

--
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC)  Germany                    IRC: jef on FreeNode

norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Juergen Fischer, Nils Kutscher HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
Datenschutzerklaerung: https://www.norbit.de/83/

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

signature.asc (844 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Andreas Neumann-4

HI Jürgen,

Oh - that is too bad. Do you have any clue when GRASS will be supporting GDAL3?

It is a pity now, because several organizations in Austria and Switzerland shuffled up quite a bit of funds to be able to support GeoPDF and now they can't use it, because the most popular platform of QGIS (Windows) doesn't support it.

And packaging a version of QGIS without GRASS is probably not an option either? Would probably be an extra burden for you on managing the packages ...

Andreas

On 2019-10-28 14:01, Jürgen E. Fischer wrote:

Hi Andreas,

On Mon, 28. Oct 2019 at 11:29:25 +0100, Andreas Neumann wrote:
Yes, 2.4.1 is too old. You need 3.0 or higher.
 
Did you also try the standalone installer whether that contains the
correct GDAL version?

That would be suprising.  The standalone is made from the same binaries.  And
as GRASS doesn't support GDAL3 yet, the main GDAL is stuck at 2.4.1 in OSGeo4W.

The QGIS nightlies however are built with the GDAL and PROJ nightlies.


Jürgen_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Jürgen E. Fischer
Hi Andreas,

On Mon, 28. Oct 2019 at 14:23:38 +0100, Andreas Neumann wrote:
> Oh - that is too bad. Do you have any clue when GRASS will be supporting
> GDAL3?

No, all that I could do I have done in https://github.com/OSGeo/grass/pull/137
and https://github.com/OSGeo/grass/pull/136.
 
> And packaging a version of QGIS without GRASS is probably not an option
> either? Would probably be an extra burden for you on managing the
> packages ...

GRASS builds fine with GDAL3 and PROJ6 - but I can't tell whether it actually
works.


Jürgen

--
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC)  Germany                    IRC: jef on FreeNode

norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Juergen Fischer, Nils Kutscher HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
Datenschutzerklaerung: https://www.norbit.de/83/

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

signature.asc (844 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Bo Victor Thomsen
That begs the 100.000 $ questions (maybe not, but a significant amount
of Euro's) :

Who can tell us if the present version of GRASS works with GDAL3 and PROJ6 ?

And who will activate it in Windows QGIS 3.10 ??

And when ???

(Is this a dark, sinister and secret plot to get more QGIS users
switching to Linux ? ;-)

--
Med venlig hilsen / Kind regards

Bo Victor Thomsen
 

Den 28-10-2019 kl. 14:41 skrev Jürgen E. Fischer:
> GRASS builds fine with GDAL3 and PROJ6 - but I can't tell whether it actually
> works.

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Jürgen E. Fischer
Hi Bo,

On Mon, 28. Oct 2019 at 17:24:03 +0100, Bo Victor Thomsen wrote:
> That begs the 100.000 $ questions (maybe not, but a significant amount of
> Euro's) :

> Who can tell us if the present version of GRASS works with GDAL3 and PROJ6 ?

GRASS people can and have.  As previously referenced:

In https://github.com/OSGeo/grass/pull/136#issuecomment-535176075 Markus Metz
states: proj 6 and gdal 3 are not yet supported, waiting for PR #118 to be
merged and backported.


> And who will activate it in Windows QGIS 3.10 ??

That should be obvious.


> And when ???

GRASS is maintained by GRASS people in OSGeo4W (ie. Martin Landa and Helmut
Kudrnovsky).  Once they update it, the next QGIS point release will pick it up.

Looks pretty close.  And I'm not sure that putting work into workarounds will
get us there any earlier as a little patience would.


> (Is this a dark, sinister and secret plot to get more QGIS users switching
> to Linux ? ;-)

There cannot be a dark or sinister plot to get more users to switch to Linux -
so no.  

And now it's not even secret anymore ;)


Jürgen

--
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC)  Germany                    IRC: jef on FreeNode

norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Juergen Fischer, Nils Kutscher HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
Datenschutzerklaerung: https://www.norbit.de/83/

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

signature.asc (844 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Stefan Giese (WhereGroup)
this subject was also today at gis.stackexchange:
https://gis.stackexchange.com/questions/340030/create-geospatial-pdf-geopdf-is-greyed-out-in-pdf-export-options-in-qgis-3-10

best regards
Stefan

Am 2019-10-28 18:18, schrieb Jürgen E. Fischer:

> Hi Bo,
>
> On Mon, 28. Oct 2019 at 17:24:03 +0100, Bo Victor Thomsen wrote:
>> That begs the 100.000 $ questions (maybe not, but a significant amount
>> of
>> Euro's) :
>
>> Who can tell us if the present version of GRASS works with GDAL3 and
>> PROJ6 ?
>
> GRASS people can and have.  As previously referenced:
>
> In https://github.com/OSGeo/grass/pull/136#issuecomment-535176075 
> Markus Metz
> states: proj 6 and gdal 3 are not yet supported, waiting for PR #118 to
> be
> merged and backported.
>
>
>> And who will activate it in Windows QGIS 3.10 ??
>
> That should be obvious.
>
>
>> And when ???
>
> GRASS is maintained by GRASS people in OSGeo4W (ie. Martin Landa and
> Helmut
> Kudrnovsky).  Once they update it, the next QGIS point release will
> pick it up.
>
> Looks pretty close.  And I'm not sure that putting work into
> workarounds will
> get us there any earlier as a little patience would.
>
>
>> (Is this a dark, sinister and secret plot to get more QGIS users
>> switching
>> to Linux ? ;-)
>
> There cannot be a dark or sinister plot to get more users to switch to
> Linux -
> so no.
>
> And now it's not even secret anymore ;)
>
>
> Jürgen
>
> _______________________________________________
> Qgis-user mailing list
> [hidden email]
> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: QGIS 3.10 GeoPDF creation greyed out

Jürgen E. Fischer
In reply to this post by Philip Barlow
Hi,

On Tue, 29. Oct 2019 at 10:01:26 +0100, Jürgen E. Fischer wrote:
> > Just to be sure, you merge and then RC1?

For PROJ 6.2.1 and GDAL 3.0.2 there are also currently RCs…


Jürgen

--
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC)  Germany                    IRC: jef on FreeNode

norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Juergen Fischer, Nils Kutscher HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
Datenschutzerklaerung: https://www.norbit.de/83/

_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

signature.asc (844 bytes) Download Attachment