Program och anmälan qgis.se

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Program och anmälan qgis.se

Karl Magnus Jönsson

Hej!

Äntligen är program och anmälan för träffen i Falun klara. Gå in på http://www.qgis.se/ , titta och anmäl er. Årsmötet kommer att hållas den 25 april. Formell kallelse skickas nästa vecka.

 

Karl-Magnus

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Program och anmälan qgis.se

Peter Möller

Hej!

 

För er som ännu inte anmält er till QGIS Sveriges årsträff i Falun 25-26 april så vill jag påminna om att sista anmälningsdag nu på fredag 13 april. En uppdaterad version av programmet och anmälan hittar ni på http://www.qgis.se/.

 

Vänliga hälsningar

Peter

 

 

Peter Möller

Samhällsanalytiker

 

 

Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 FALUN

Tel 023 - 77 70 47

[hidden email]

www.regiondalarna.se

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Region_Dalarna

 

 

 

Från: qgis-se-user [mailto:[hidden email]] För Karl Magnus Jönsson
Skickat: den 13 mars 2018 07:25
Till: [hidden email]
Ämne: [QGIS-SE-user] Program och anmälan qgis.se

 

Hej!

Äntligen är program och anmälan för träffen i Falun klara. Gå in på http://www.qgis.se/ , titta och anmäl er. Årsmötet kommer att hållas den 25 april. Formell kallelse skickas nästa vecka.

 

Karl-Magnus

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user