Presentationer

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Presentationer

QGIS Sverige
Hej alla!
Vi har fått förfrågan om att hålla presentationer med QGIS-tema på MätKart 15-17 maj 2019 i Skellefteå. Är det någon som tänker sig dit och har en QGIS-relaterad presentation så kan detta anmälas via [hidden email]. Föreningen kan stötta med resebidrag om det behövs.

Sen har vi ju vår egen träff som också innehåller presentationer. Programgruppen är inte färdigbildad men är man intresserad av att medverka i den eller presentera något är man också välkommen att meddela detta. Tid och plats är inte spikat men vi siktar på april. Växjö som plats diskuteras men det är inte klart.

Hälsningar
Karl-Magnus Jönsson
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user