Presentationer Falun

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Presentationer Falun

Karl Magnus Jönsson

Hej alla!

Planeringen inför träffen löper på. Vi har fått in en del bra presentationer men det finns plats för fler. Har ni gjort något bra, snyggt, intressant som ni vill dela med er av är det bara att skicka in till Peter som sammanställer programmet. Det behöver inte vara tekniskt avancerat. Har man hittat bra rutiner för det dagliga arbetet, erfarenheter från införande eller något annat är det också intressant.

 

Med förhoppning om att ses i Falun 25-26 april.

 

Hälsningar

 

Karl-Magnus Jönsson | Gis-Utvecklare
Geografisk information
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristianstads kommun
Besöksadress: Västra Storgatan 12
Postadress: 291 80 KRISTIANSTAD
Telefon: 044-135416 | Mobil: 0733-135416 |
[hidden email]
www.kristianstad.se

 

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user