[PROJ] Precedence of multiple vertical grids

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[PROJ] Precedence of multiple vertical grids

Jochem

Hi,

 

After the PROJ. tutorial at the EUREF symposium I got started with PROJ.6. I’m very happy, as this solves many of my problems with introducing a new national transformation for the Netherlands. However, I do notice some odd behaviour now and then. This is the first one.

 

The order of precedence of vertical grids in PROJ. seems not to work as described in the documentation (https://proj.org/operations/transformations/vgridshift.html?highlight=gridshift):

 

(base) D:\>cct +proj=pipeline +step +proj=vgridshift +grids=D:\nlgeo2018beta.gtx,null

5 52 43

  5.0000000000   52.0000000000       43.0000           inf

0 0 43

  0.0000000000    0.0000000000       43.0000           inf

^Z

 

(base) D:\>cct +proj=pipeline +step +proj=vgridshift +grids=null,D:\nlgeo2018beta.gtx

5 52 43

  5.0000000000   52.0000000000       -0.4754           inf

0 0 43

  0.0000000000    0.0000000000       43.0000           inf

^Z

 

Confusingly, for horizontal grid shifts PROJ. does work as described in the documentation:

 

(base) D:\>cct +proj=pipeline +step +proj=hgridshift +grids=D:\rdtrans2018beta.gsb,null

5 52 43

  4.9996207144   51.9990307906       43.0000           inf

0 0 43

  0.0000000000    0.0000000000       43.0000           inf

^Z

 

(base) D:\>cct +proj=pipeline +step +proj=hgridshift +grids=null,D:\rdtrans2018beta.gsb

5 52 43

  5.0000000000   52.0000000000       43.0000           inf

0 0 43

  0.0000000000    0.0000000000       43.0000           inf

^Z

 

I tend to say that the documentation and the horizontal grid shift are correct and that the code for the vertical grid shift should be adapted?

 

Kind regards, Jochem

 Disclaimer:
De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
Gebruik van de inhoud van dit bericht door anderen zonder toestemming van het Kadaster
is onrechtmatig. Mocht dit bericht ten onrechte bij u terecht komen, dan verzoeken wij u
dit direct te melden aan de verzender en het bericht te vernietigen.
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer:
The content of this message is meant to be received by the addressee only.
Use of the content of this message by anyone other than the addressee without the consent
of the Kadaster is unlawful. If you have received this message, but are not the addressee,
please contact the sender immediately and destroy the message.
No rights can be derived from the content of this message.

_______________________________________________
PROJ mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/proj