Påminnelse, träff och extra årsmöte

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Påminnelse, träff och extra årsmöte

Westholm Anton

Hej!

 

Jag vill bara påminna om det extra-insatta årsmötet och träffen i Malmö den 19e och 20e oktober.

 

Vi stänger anmälan imorgon, så om du tänkt att anmäla dig gör det omgående!

Det finns fortfarande ett par platser kvar i alla workshops.

 

Inbjudan: http://www.qgis.se/2017/09/05/inbjudan-till-qgis-traff-och-extra-arsmote-malmo-19e-20e-oktober-2017/

 

Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdnnAy9YPM_eW8EhwEcViNOYwXyyxs4I4JCTddRVugHEecUg/viewform?c=0&w=1

 

Ha en bra dag!

______

Anton Westholm

GIS-analytiker

Enheten för Samhällsanalys, Region Skåne

+46 40 675 32 54

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user