Påminnelse, anmäl dig till träffen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Påminnelse, anmäl dig till träffen

QGIS Sverige
Hej!
Glöm inte att anmäla dig till träffen. Det har kommit in en del anmälningar men vi vill bli ännu fler. Vi tänkte hålla öppet anmälan veckan ut. Träffanmälan Sen är också anmälan till ett par kurstillfällen i Stockholm ute. Kursanmälan

QGIS användarträff i Växjö 10-11 april
Välkommen till årets stora händelse i föreningen. Två dagar med föredrag, diskussioner och möten. I år har vi äran att ha Paolo Cavallini som talare. Paolo är ordförande i QGIS styrgrupp och har verkligen inblick i vad som händer i projektet. Programmet finns i en preliminär form här. Föreningens årsmöte hålls den 10:e april. En officiell kallelse kommer till denna. Anmälan är öppen och hittas via denna länk.Vi hoppas på stor uppslutning på Linneuniversitet i Växjö.

Mer information
Till sist vill jag slå ett slag för hemsidan, Slack och e-postlistan som är våra informationskanaler. Information om hur man ansluter sig hittas på hemsidan. Skicka gärna vidare detta brev till personer som borde vara med på listan. E-postlistan ansluter man sig via denna sida.

Vi ses i Växjö!

Hälsningar

Styrelsen i QGIS Sverige
genom
Karl-Magnus Jönsson

--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user