Påminnelse QGIS Sverige årsträff i Falun 25-26 april

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Påminnelse QGIS Sverige årsträff i Falun 25-26 april

Peter Möller

Hej!

 

För er som ännu inte anmält er till QGIS Sveriges årsträff i Falun 25-26 april så vill jag påminna om att sista anmälningsdag nu på fredag 13 april. En uppdaterad version av programmet och anmälan hittar ni på http://www.qgis.se/.

 

Vänliga hälsningar

Peter

 

 

Peter Möller

Samhällsanalytiker

 

 

Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 FALUN

Tel 023 - 77 70 47

[hidden email]

www.regiondalarna.se

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Region_Dalarna

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user