Nyhetsbrev QGIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nyhetsbrev QGIS

QGIS Sverige
Hej!
Här kommer ett nyhetsbrev från QGIS Sverige. Får se om det kan bli en god vana att få iväg sådana. Det är mycket på gång just nu och jag tänkte sammanfatta lite.

QGIS användarträff i Växjö 10-11 april
Välkommen till årets stora händelse i föreningen. Två dagar med föredrag, diskussioner och möten. I år har vi äran att ha Paolo Cavallini som talare. Paolo är ordförande i QGIS styrgrupp och har verkligen inblick i vad som händer i projektet. Programmet finns i en preliminär form och bifogas. Föreningens årsmöte hålls den 10:e april. En officiell kallelse kommer till denna. Anmälan är öppen och hittas via denna länk.Vi hoppas på stor uppslutning på Linneuniversitet i Växjö.

Kurser
Det har efterfrågats kurser och Sweco håller på att ta fram en grundkurs som erbjuds via föreningen eller olika samarbetsorganisationer som regionala GIS-föreningar. Intresset har varit oväntat stort och för närvarande är två evenemang planerade med SamGIS Skåne, ett med Sydost GIS, tre i Stockholm och en i NorrGIS område. Anmälning till kurserna i Stockholm kommer inom kort. Om intresse finns så går det säker att få till fler tillfällen. Kursmaterialet kommer att göras tillgängligt under en öppen licens för självstudier. Det har även kommit förfrågningar på fortsättningskurs så fortsättning kanske följer.

Utveckling
Under förra året har det tagits fram en plugin för pendlingsanalys där Region Dalarna varit drivande. Grattis till alla! Inför året kan man fundera på om det finns projekt där man kan samverka och nå framgång. Själv har jag funderat på om det finns underlag för att göra något med registerkarte-GML, alltså fastighetsregisterkartdata från Lantmäteriet. Fundera på om det finns intresse för detta eller något viktigare så diskuterar vi det på träffen.

Andra evenemang
Vi kommer att finnas på både Position 2030 i Kista den 19-20 mars samt MätKart19 i Skellefteå den 16 maj och hålla föredrag. Kanske ses vi även där.

Mer information
Till sist vill jag slå ett slag för hemsidan, Slack och e-postlistan som är våra informationskanaler. Information om hur man ansluter sig hittas på hemsidan. Skicka gärna vidare detta brev till personer som borde vara med på listan. E-postlistan ansluter man sig via denna sida.

Vi ses i Växjö!

Hälsningar

Styrelsen i QGIS Sverige
genom
Karl-Magnus Jönsson
--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user

=?UTF-8?Q?Program_QGISSverige_V=C3=A4xj=C3=B6_2019=2Epdf?= (131K) Download Attachment