Nästa årsträff QGIS Sverige 25-26 april i Falun

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nästa årsträff QGIS Sverige 25-26 april i Falun

Peter Möller

Hej!

 

Vårens årsträff (årsmöte + föreläsningar och workshops) för QGIS Sverige kommer att arrangeras i Falun 25-26 april. Program och anmälan kommer att skickas ut senare i vår men se redan nu till att boka upp dessa datum.

 

Om ni har idéer för workshops eller föreläsningar på årsträffen – vare sig ni tänkt hålla i det själva eller inte – så tas dessa tacksamt emot av mig.

 

Vänliga hälsningar

Peter

 

 

Peter Möller

Samhällsanalytiker och samordnare för QGIS Sveriges årsträff i Falun 25-26 april

 

 

Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 FALUN

Tel 023 - 77 70 47

[hidden email]

www.regiondalarna.se

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Region_Dalarna

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user