Ledig stilling innen akvatisk økologi i NINA med fokus på modellering og databaser

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ledig stilling innen akvatisk økologi i NINA med fokus på modellering og databaser

SBL

Hei,

 

Det er en ledig stilling innen akvatisk økologi i NINA med fokus på modellering og databaser:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4144/Forsker-innen-akvatisk-okologi

 

Kanskje av interesse for ferskvannsbiologer her som kan R, PostGIS eller lignende…

Siden jobben er rettet mot nordisk vann-forvalting er det forutsetning for jobben å snakke minst et nordisk språk.

 

Til dere med kontakt til nordiske fagmiljøer: gjerne videresendt utlysningen.

 

Mvh

Stefan

 

 


_______________________________________________
Qgis-user mailing list
[hidden email]
List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user