Ledig fast stilling som forsker innen økosystemregnskap med kunnskap i GIS og romlig modellering, søknadsfrist 1. juli 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ledig fast stilling som forsker innen økosystemregnskap med kunnskap i GIS og romlig modellering, søknadsfrist 1. juli 2019

SBL

Hei,

 

Kanskje av interesse for noen her.

 

NINA søker etter en forsker i fast stilling knyttet til arbeidet med økosystemregnskaper, som GIS og romlig modellering er en viktig del av.

 

Utlysningen finnes her:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4754/Fast-stilling-som-forsker-innen-248-kosystemregnskap-i-Oslo

 

Stillingen vil fortrinnsvis være knyttet til NINAs kontor i Oslo.

Søknadsfrist 1. juli 2019.

 

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til seniorforsker David Barton ([hidden email], tlf. 924 42 111) eller forskningssjef Kristin Thorsrud Teien ([hidden email], tlf. 930 06 805).

 

Mvh

Stefan

 


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user