Kurs i QGIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kurs i QGIS

QGIS Sverige

Hej!

Föreningen har fått förfrågan från regionala GIS-föreningar om att anordna grundkurser i QGIS. För att försöka tillmötesgå önskemålen tänkte vi fråga våra medlemmar, främst organisationer, om någon kan anordna kurser åt oss. Så frågan är om någon är villig till detta? Det gäller en grundkurs i QGIS 3.4 med grunderna i datahantering, stilsättning, analys och layout. En heldag, ca 6 timmar. Det gäller minst två platser/tillfällen till våren men skulle kunna bli fler om intresse finns. Återkom till [hidden email] med förslag på upplägg, kostnader och CV på kursledaren. Det hade varit bra att få ett svar till 7 november. Efter det tänkte vi ha styrelsemöte. Hinner ni inte få ihop en offert så ge en indikation  på att intresse finns så vi vet det.


Styrelsen i QGIS Sverige genom
Karl-Magnus Jönsson
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user