Hjälp med utbildningsmaterial i QGIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hjälp med utbildningsmaterial i QGIS

biglimp

Hej alla QGISare! 

Känner ni någon som kan hjälpa mig med utveckling av lite utbildningsmaterial (en månads arbete). Tanken är att materialet ska finnas tillgängligt till alla.

Här är länken till anställningen. 


Hälsningar

Fredrik Lindberg


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user