[Geoinquiets Barcelona] twitter geoinquiets

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] twitter geoinquiets

Raf Roset
Per a tots els que vulguin enviar coses al Twitter de Geoinquiets, passeu-me l'adreça de correu des d'on enviareu els missatges i seguiu aquestes instruccions:

1) envieu-me un missatge només a mi des del compte que m'heu anunciat
2) poseu com a subject "Ocellot GeoInquiets" (sense cometes, però conservant maj/min)
3) Escriviu el text que volgueu publicar emb el link (escurçat). Tot plegat mensy de 140 caracters. Afegiu el hastag #geoinquiets
4) Separeu la signatura i la resta de coses que no han d'aparèxier al tweet amb un doble CR

Si ho he fet bé el vostre missatge apareixerà automàgicament a http://twitter.com/geoinquiets

Tots els que ja teniu el vostre compte de Twitter no cal que us preocupeu, el podeu fer servir com fins ara  =)
I recordeu que tots els tweets amb els hastag #geoinquiets van apareixent a la columna dreta del blog http://geoinquiets.cat/

Raf