[Geoinquiets Barcelona] #siglibre2019 - Convocatòria de tallers i tutorials

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] #siglibre2019 - Convocatòria de tallers i tutorials

josepsitjar

Bon dia,

recordem que està oberta la convocatòria per a la presentació de propostes de tallers i tutorials a impartir durant les 'Jornadas de SIG Libre' de Girona[1], que tindran lloc el pròxim 29 i 30 de Maig de 2019.

Si vols participar activament durant les #siglibre2019 i tens una idea de taller o tutorial, envia'ns la teva proposta. La data límit per a l'enviament de propostes és l'11 de Gener de 2019.

Trobareu dues modalitats disponibles: els tutorials pràctics, demostracions tècniques d'1 hora sobre la utilització d'una aplicació, software, llibreria o eina opensource, i els tallers, de 4 hores entorn qualsevol tema relacionat amb les tecnologies de la informació geogràfiques de codi obert.

Consulta les bases de la convocatòria a la web [2].


[1]http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre

[2]http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/convocatoria-talleres/

--
Josep Sitjar Suñer
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció
-
Universitat de Girona
SIGTE
-
Pl. Ferrater Mora, 1
17004 Girona
Tel +34 972 418 039 (7025 intern)
[hidden email]

Twitter @SIGTE_UDG | @SIGLibreGirona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona