[Geoinquiets Barcelona] opendem

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] opendem

Raf Roset
Models digitals d'elevacions gratuïts http://www.opendem.info/  Tampoc tenim dades de Catalunya ?

Raf


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] opendem

Oscar Fonts
ASTER DEM a 25m
http://ide.unex.es/geonetwork/srv/es/main.search?any=MDE_CAT


2011/2/15 Raf Roset <[hidden email]>:
> Models digitals d'elevacions gratuïts http://www.opendem.info/  Tampoc tenim
> dades de Catalunya ?

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] opendem

Carlos López Quintanilla
Bones,
A Catalunya via Vissir (ICC) podem descarregar 2 mde:
 - Resolució de 15 metres (per talls cartogràfics 1:50.000)
 - Resolució de 200 metres (tota Catalunya)
Salut,
 

Carlos López Quintanilla

Consultor SIG

[hidden email]

______________________

GeoData Sistemas, SL

Tecnologies de la informació geogràfica

Telf: 93.303.53.67

www.geodata.es
2011/2/15 Oscar Fonts <[hidden email]>
ASTER DEM a 25m
http://ide.unex.es/geonetwork/srv/es/main.search?any=MDE_CAT


2011/2/15 Raf Roset <[hidden email]>:
> Models digitals d'elevacions gratuïts http://www.opendem.info/  Tampoc tenim
> dades de Catalunya ?
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] opendem

Alexandre Nobajas
In reply to this post by Raf Roset
L'SRMT de està fet de tot el món, no només d'Alemanya, i està disponible de franc a la web. Només caldria buscar els enllaços corresponents a Catalunya i penjar-los. A banda, encara que no sigui open, l'ICC també proporciona el DEM de Catalunya a qualsevol usuari.

--- On Tue, 2/15/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] opendem
To: [hidden email]
Date: Tuesday, February 15, 2011, 7:30 AM

Models digitals d'elevacions gratuïts http://www.opendem.info/  Tampoc tenim dades de Catalunya ?

Raf-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] opendem

Oscar Fonts
Resum de les opcions en funció de la qualitat que es vulgui i els usos que se'n vulgui fer:

ICC 15m: per a ús exclusivament personal o sota acord específic, Catalunya, descarregable via www.icc.cat/vissir2 per fulls 50mil.
IGN 25m: per a usos no comercials o sota acord específic, Espanya, se serveix en WCS (bé, un WCS una mica especialet: si el voleu en geotiff, demaneu-me'l).
ASTER ~30m: quasilliure, mundial => unex ho republica preparat per CCAA i remostrejat a 25m.
SRTM ~100m: lliure, mudial. El més utilitzat, disponible a multitud de llocs.

Slt,

Oscar.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] opendem

Alexandre Nobajas
Pel que fa al 15m de l'ICC us recomano que us compreu el CD a la botiga del cartogràfic, val poca cosa i és comodíssim, ja que et dona tot Catalunya en dos arxius. Si s'ha de fer a través del web i full a full és una feinada.

--- On Wed, 2/16/11, Oscar Fonts <[hidden email]> wrote:

From: Oscar Fonts <[hidden email]>
Subject: Re: [Geoinquiets Barcelona] opendem
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Wednesday, February 16, 2011, 7:13 AM

Resum de les opcions en funció de la qualitat que es vulgui i els usos que se'n vulgui fer:

ICC 15m: per a ús exclusivament personal o sota acord específic, Catalunya, descarregable via www.icc.cat/vissir2 per fulls 50mil.
IGN 25m: per a usos no comercials o sota acord específic, Espanya, se serveix en WCS (bé, un WCS una mica especialet: si el voleu en geotiff, demaneu-me'l).
ASTER ~30m: quasilliure, mundial => unex ho republica preparat per CCAA i remostrejat a 25m.
SRTM ~100m: lliure, mudial. El més utilitzat, disponible a multitud de llocs.

Slt,

Oscar.


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona