[Geoinquiets Barcelona] musica en daus de brou

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] musica en daus de brou

Raf Roset
Cançons com un professional  http://imgur.com/wTpnp

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] musica en daus de brou

Martí Pericay
Buf, això és terrible! Intentaré traduir el receptari musical enviat a llenguatge cartogràfic, perquè veieu que tot plegat no té massa sentit.

COM FER MAPES FANTÀSTICS EN CINC MINUTS

Per començar, trieu-ne la temàtica:
- mapes ecològics: divertits
- mapes econòmics: extranys
- mapes urbanístics: seriosos

Podeu copiar la temàtica d'un altre mapa. Si no useu el mateix color, no és plagi. Per tal de triar els colors, recordeu: punts=vermells;  línees=verdes; polígons=blaus.

I per afegir contingut, agafeu qualsevol capa relacionada amb l'anterior per tal de donar-hi una mica de varietat, per exemple si heu usat la capa de població, podeu afegir-hi la capa de depuradores (que també conté una lletra 'p'). Finalment hi escriviu alguns topònims per sobre i JA TENIU EL MAPA.

Em sembla que aquest 'receptari de música' té tant sentit com els receptaris d'amor que s'inclouen a les revistes per a 'quinceañeras'. O pensant-hi millor, potser sí que alguns grups espantosos de 40 principales generen les cançons  així ... ;-)


2011/3/5 Raf Roset <[hidden email]>
Cançons com un professional  http://imgur.com/wTpnp

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona