[Geoinquiets Barcelona] més dades obertes

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] més dades obertes

David Nogué-2
Bones,

finalment, hem incorporat les dades de l' idescat al nostre servei de catalogació del comerç, la indústria i els locals buits.

Us passo un exemple amb l'estadística de població, segons sexe, per municipis:


http://eixos.planol.info/?lang=cat&lon=234712.40587599&lat=5078552.5040588&zoom=12&basemap=gsatellite&clouds=&pies=&overlays=homesdones&clustering=1


per a veure la llegenda, heu de seleccionar la pestanya "Estadístiques".

Salut!
--
David Nogué
 
planol.info
[hidden email]
+34 650 407 810
+34 93 318 43 48
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] més dades obertes

Alexandre Nobajas
Hola David, molt bona iniciativa, que no només Google ha de fer servir les dades que paguem entre tots!

Només un parell d'observacions:
- Hi ha, com a mínim, sis municipis clarament mal georeferenciats (surten ubicats fora de Catalunya). I és que de vegades la georeferenciació en para trampes (l'Albi o el Bruc de França i els de Catalunya per exemple)
- Els tants percents de certs municipis em sembla que són els valors absoluts, no els relatius. En tot cas no són correctes Ex:

Barcelona
Homes / Hombres / Men: 770044, 48 %
Dones / Mujeres / Women: 849293, 52 %

Hospitalet de Llobregat
0 - 14: 33230, 12 %
15 - 64: 176708, 68 %
65 - 84: 42204, 16 %
85: 4896, 1 %


Triga força al carregar la informació, sobretot quan cliques a sobre la icona per obtenir les dades. Quin sistema has fet servir? Has pensat d'introduir la opció de que l'usuari filtri els resultats al seu interés (i.e comarca) per a accelerar la càrrega de la informació? Tot i que també pot ser degut a l'aparell trogdolític que faig servir...

Per cert, la interfície m'encanta, i encara més la barreta per a desplaçar el temps!

Endavant.

Àlex

--- On Fri, 2/25/11, David Nogué <[hidden email]> wrote:

From: David Nogué <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] més dades obertes
To: "geoinquiets" <[hidden email]>
Date: Friday, February 25, 2011, 6:10 PM

Bones,

finalment, hem incorporat les dades de l' idescat al nostre servei de catalogació del comerç, la indústria i els locals buits.

Us passo un exemple amb l'estadística de població, segons sexe, per municipis:


http://eixos.planol.info/?lang=cat&lon=234712.40587599&lat=5078552.5040588&zoom=12&basemap=gsatellite&clouds=&pies=&overlays=homesdones&clustering=1


per a veure la llegenda, heu de seleccionar la pestanya "Estadístiques".

Salut!
--
David Nogué
 
planol.info
dnogue@...
+34 650 407 810
+34 93 318 43 48

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona