[Geoinquiets Barcelona] logos

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] logos

Elena Sauleda
Hola,

Em sembla perfecte fer un doodle pel tema logos...de totes maneres crec que queda clar que tots preferim el verd.
El que si us demano és que si en voleu canviar alguna cosa (colors de la lletra, tipus de lletra...afegir meridians i paral·lels - ho vaig provar i quedava un mica "brut"), etc, només cal que ho digueu.
Si hem de canviar el lema, també.

Salut

--
Elena Sauleda
[hidden email]
______________________________

http://almendrosanfelipe.blogspot.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] logos

Oscar Fonts
Elena, sí, em referia al tema del lema.


2011/2/28 Elena Sauleda <[hidden email]>:

> Hola,
> Em sembla perfecte fer un doodle pel tema logos...de totes maneres crec que
> queda clar que tots preferim el verd.
> El que si us demano és que si en voleu canviar alguna cosa (colors de la
> lletra, tipus de lletra...afegir meridians i paral·lels - ho vaig provar i
> quedava un mica "brut"), etc, només cal que ho digueu.
> Si hem de canviar el lema, també.
> Salut
>
> --
> Elena Sauleda
> [hidden email]