[Geoinquiets Barcelona] la jodienda no tiene enmienda

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] la jodienda no tiene enmienda

Raf Roset
Qualsevol aplicació imaginable, per inversemblant que sigui, serà finalment programada per algú amb prou temps:
http://wtf.microsiervos.com/matrix/avances-bosques-nabos.html

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] la jodienda no tiene enmienda

Juan Carlos Sierra R
Excelente información.. pero como lo hacen.. ubican especialmente el bar y toman la estadística censal de hombres y mujeres alrededor de el?

saludos

2011/1/21 Raf Roset <[hidden email]>
Qualsevol aplicació imaginable, per inversemblant que sigui, serà finalment programada per algú amb prou temps:
http://wtf.microsiervos.com/matrix/avances-bosques-nabos.html

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] la jodienda no tiene enmienda

Adrià Mercader-3
Bones,
Per fer-ho miren els "checkins" que fan els usuaris de Foursquare en un local determinat i amb el nombre total, calculen la proporció d'homes i dones.
Així de fàcil.

2011/1/21 Juan Carlos Sierra R <[hidden email]>
Excelente información.. pero como lo hacen.. ubican especialmente el bar y toman la estadística censal de hombres y mujeres alrededor de el?

saludos

2011/1/21 Raf Roset <[hidden email]>
Qualsevol aplicació imaginable, per inversemblant que sigui, serà finalment programada per algú amb prou temps:
http://wtf.microsiervos.com/matrix/avances-bosques-nabos.html

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--


Adrià Mercader
-----------------------------
http://amercader.net
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] la jodienda no tiene enmienda

Juan Carlos Sierra R
gracias!  adriá lo mirare..

saludos

2011/1/21 Adrià Mercader <[hidden email]>
Bones,
Per fer-ho miren els "checkins" que fan els usuaris de Foursquare en un local determinat i amb el nombre total, calculen la proporció d'homes i dones.
Així de fàcil.

2011/1/21 Juan Carlos Sierra R <[hidden email]>

Excelente información.. pero como lo hacen.. ubican especialmente el bar y toman la estadística censal de hombres y mujeres alrededor de el?

saludos

2011/1/21 Raf Roset <[hidden email]>
Qualsevol aplicació imaginable, per inversemblant que sigui, serà finalment programada per algú amb prou temps:
http://wtf.microsiervos.com/matrix/avances-bosques-nabos.html

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--


Adrià Mercader
-----------------------------
http://amercader.net

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60