[Geoinquiets Barcelona] l'era de la informació digital

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] l'era de la informació digital

Raf Roset
Segons l'estudi de moment anem pels 295 exabytes: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021004916.html

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] l'era de la informació digital

Carlos López Quintanilla
bon dia,
el diari El Pais va fer la seva versió de la notícia.

 

Carlos López Quintanilla

Consultor SIG

[hidden email]

______________________

GeoData Sistemas, SL

Tecnologies de la informació geogràfica

Telf: 93.303.53.67

www.geodata.es
2011/2/15 Raf Roset <[hidden email]>
Segons l'estudi de moment anem pels 295 exabytes: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021004916.html

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] l'era de la informació digital

Anna Muñoz
 
... i encara una versió més de la notícia: en aquest cas per part de la UOC que en fa ressó perque un dels investigadors és estudiant del Màster de Societat de la Informació i Coneixement d'aquesta universitat.
 
Us deixo l'enllaç:
 
Salutacions,
Anna Muñoz


 
2011/2/15 Carlos López Quintanilla <[hidden email]>
bon dia,
el diari El Pais va fer la seva versió de la notícia.

 

Carlos López Quintanilla

Consultor SIG

[hidden email]

______________________

GeoData Sistemas, SL

Tecnologies de la informació geogràfica

Telf: 93.303.53.67

www.geodata.es
2011/2/15 Raf Roset <[hidden email]>
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona