[Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis

Raf Roset
Ftables des de la perspectiva GIS http://goo.gl/g9Fxn

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis

Alexandre Nobajas
Trobo que les ftables estan molt bé, sobretot pel que fa a la seva facilitat d'ús. El problema que hi trobo és que per a dibuixar capes complexes és que tenen problemes de rendiment i personalització. És per això que em sembla que fins que no madurin una mica més seguiré fent servir la combinació php/mysql que he fet servir durant els darrers anys.

--- On Tue, 2/15/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis
To: [hidden email]
Date: Tuesday, February 15, 2011, 7:25 AM

Ftables des de la perspectiva GIS http://goo.gl/g9Fxn

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis

Juan Carlos Sierra R
Hola Alexandre

He quiero aprender a trabajar con estas dos herramientas.. sabes de buenos tutoriales...

Saludos

2011/2/15 Alexandre Nobajas <[hidden email]>
Trobo que les ftables estan molt bé, sobretot pel que fa a la seva facilitat d'ús. El problema que hi trobo és que per a dibuixar capes complexes és que tenen problemes de rendiment i personalització. És per això que em sembla que fins que no madurin una mica més seguiré fent servir la combinació php/mysql que he fet servir durant els darrers anys.

--- On Tue, 2/15/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis
To: [hidden email]
Date: Tuesday, February 15, 2011, 7:25 AM


Ftables des de la perspectiva GIS http://goo.gl/g9Fxn

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis

Alexandre Nobajas
Hola, pel que fa a bibliografia hi ha un parell de llibres de la mateixa editorial:

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1590597079/googlemapsbook-20
http://www.googlemapsbook.com/

Però per internet hi ha milers de tutorials sobre PHP i MySQL per separat i junts.

Ara la matrícula ja està tancada, però al curs d'expert universitari de la UdL hi ha un mòdul en el que faig una introducció a com crear mapes dinàmics a partir d'aquestes dues tecnologies i Google Maps.

En tot cas, no sé quin és el teu nivell de desenvolupament web/programació, però si estas començant et recomano agafar primer agilitat amb HTML i javascript i després passar a PHP. Pel que fa a MySQL, òbviament l'ideal és tenir nocions de llenguatge SQL.

Salut!

--- On Wed, 2/16/11, Juan Carlos Sierra R <[hidden email]> wrote:

From: Juan Carlos Sierra R <[hidden email]>
Subject: Re: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Wednesday, February 16, 2011, 12:02 AM

Hola Alexandre

He quiero aprender a trabajar con estas dos herramientas.. sabes de buenos tutoriales...

Saludos

2011/2/15 Alexandre Nobajas <nobita64@...>
Trobo que les ftables estan molt bé, sobretot pel que fa a la seva facilitat d'ús. El problema que hi trobo és que per a dibuixar capes complexes és que tenen problemes de rendiment i personalització. És per això que em sembla que fins que no madurin una mica més seguiré fent servir la combinació php/mysql que he fet servir durant els darrers anys.

--- On Tue, 2/15/11, Raf Roset <rafroset@...> wrote:

From: Raf Roset <rafroset@...>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis
To: barcelona@...
Date: Tuesday, February 15, 2011, 7:25 AM


Ftables des de la perspectiva GIS http://goo.gl/g9Fxn

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis

Juan Carlos Sierra R
Gracias  Alexandre por la Info. 

Saludos


2011/2/16 Alexandre Nobajas <[hidden email]>
Hola, pel que fa a bibliografia hi ha un parell de llibres de la mateixa editorial:

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1590597079/googlemapsbook-20
http://www.googlemapsbook.com/

Però per internet hi ha milers de tutorials sobre PHP i MySQL per separat i junts.

Ara la matrícula ja està tancada, però al curs d'expert universitari de la UdL hi ha un mòdul en el que faig una introducció a com crear mapes dinàmics a partir d'aquestes dues tecnologies i Google Maps.

En tot cas, no sé quin és el teu nivell de desenvolupament web/programació, però si estas començant et recomano agafar primer agilitat amb HTML i javascript i després passar a PHP. Pel que fa a MySQL, òbviament l'ideal és tenir nocions de llenguatge SQL.

Salut!

--- On Wed, 2/16/11, Juan Carlos Sierra R <[hidden email]> wrote:

From: Juan Carlos Sierra R <[hidden email]>
Subject: Re: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Wednesday, February 16, 2011, 12:02 AM


Hola Alexandre

He quiero aprender a trabajar con estas dos herramientas.. sabes de buenos tutoriales...

Saludos

2011/2/15 Alexandre Nobajas <nobita64@...>
Trobo que les ftables estan molt bé, sobretot pel que fa a la seva facilitat d'ús. El problema que hi trobo és que per a dibuixar capes complexes és que tenen problemes de rendiment i personalització. És per això que em sembla que fins que no madurin una mica més seguiré fent servir la combinació php/mysql que he fet servir durant els darrers anys.

--- On Tue, 2/15/11, Raf Roset <rafroset@...> wrote:

From: Raf Roset <rafroset@...>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] fusion tables per gis
To: barcelona@...
Date: Tuesday, February 15, 2011, 7:25 AM


Ftables des de la perspectiva GIS http://goo.gl/g9Fxn

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Trànsit per Android i Phone

Ruiz Almar, Ernest

http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZ.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=18/02/2011&idioma=1

 

ErnestLa informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] RE: Trànsit per Android i Phone

Ruiz Almar, Ernest


La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.