[Geoinquiets Barcelona] fotografies històriques

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] fotografies històriques

Raf Roset
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] fotografies històriques

geo inquiet
Genial!

Jo ja fa temps que penso que l'ICC hauria de treure més profit de l'ortorectifiacció que ha fet del vol americà de l'any 1957. No pot ser que això quedi en un servei wms que només uns quants saben visualitzar.

Crec que algú (primer ICC i si no algun geoinquiet "all fashion") hauria de fer un portal web: www.1957.cat on a la meitat de la pantalla es veiés l'orto actual i a l'altra meitat l'orto del 1957 (crec que la diputació de BCN ja té quelcom així).

A més, al portal web podria ser la porta d'entrada al món de la col·laboració dels catalans, de forma que pugessin penjar georeferenciades (3D + temps) les seves fotos antigues.

Crec que seria un portal ple de valuossíssima informació geogràfica, històrica, antropològica....

Marc Torres

Ps. El món geo no ha de generar només informació, ha de ser promotor de la generació de coneixement.


2011/1/25 Raf Roset <[hidden email]>
i la seva relació amb mapes en 5 llocs web:
http://googlemapsmania.blogspot.com/2011/01/top-5-historical-photograph-maps.html

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona