[Geoinquiets Barcelona] consell nacional de la geoinformació

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] consell nacional de la geoinformació

Raf Roset
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Re: consell nacional de la geoinformació

Raf Roset
i em responc a mi mateix:
existeix, es diu C4 i ho hauria hagut de saber (però potser l'error és tant meu (poca RAM) com de l'escassa difusió del propi C4)
http://www.cccartografica.cat/

PS: no he aconseguit trobar res que mecioni la difusió de dades obertes, malgrat que hi ha un paràgraf imprecís sobre INSPIRE. Compte, no estic inspirat i pot molt ben ser un problema local meu.

RafReply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Re: consell nacional de la geoinformació

bolosig
Yo había pensado en la C4 pero supuse que ya la conocías. Así que por eso no la mencione.

Pero la verdad ¿Que ha hecho la C4?

Parece a una de esas comisiones por la cual unos cuantos se reunen ¿cobran por eso? y se pasan años discutiendo temas para solucionar el mundo pero que siempre se queda en lo teórico. (Ojala esté equivocado)

Saludos,

Bolo


2011/2/2 Raf Roset <[hidden email]>
i em responc a mi mateix:
existeix, es diu C4 i ho hauria hagut de saber (però potser l'error és tant meu (poca RAM) com de l'escassa difusió del propi C4)
http://www.cccartografica.cat/

PS: no he aconseguit trobar res que mecioni la difusió de dades obertes, malgrat que hi ha un paràgraf imprecís sobre INSPIRE. Compte, no estic inspirat i pot molt ben ser un problema local meu.

Raf
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona