[Geoinquiets Barcelona] ciclistes, OS i racionalitzar despeses

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] ciclistes, OS i racionalitzar despeses

Raf Roset
He perdut la fe en tots/qualsevol polític
http://blog-idee.blogspot.com/2011/01/cyclestreets-vs-parlamento-britanico.html
i valdria la pena seguir la història per veure si acaba com sempre.

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] ciclistes, OS i racionalitzar despeses

Adrià Mercader-3
Puc confirmar que CycleStreets és una web espectacular:
http://www.cyclestreets.net/journey/447219/

Totes les vegades que l'he usat m'ha donat uns resultats clavats

Llàstima que plogui tant :)


2011/1/26 Raf Roset <[hidden email]>:

> He perdut la fe en tots/qualsevol polític
> http://blog-idee.blogspot.com/2011/01/cyclestreets-vs-parlamento-britanico.html
> i valdria la pena seguir la història per veure si acaba com sempre.
>
> Raf
>
> _______________________________________________
> Barcelona mailing list
> [hidden email]
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>
>--


Adrià Mercader
-----------------------------
http://amercader.net