[Geoinquiets Barcelona] ar lliure

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] ar lliure

Raf Roset
Navegador/editor AR lliure http://www.libregeosocial.org/node/24

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] ar lliure

Alexandre Nobajas
Molt interessant, a veure que tenen a dir els de Layar sobre el tema...

L'únic que passa és que a diferència del Layar, on penjar-hi informació és molt fàcil, en aquest cassembla ser una eina per a desenvolupadors d'apps, que ja no és tant fàcil.

En tot cas gran iniciativa.

Àlex

--- On Thu, 2/17/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] ar lliure
To: [hidden email]
Date: Thursday, February 17, 2011, 7:38 AM

Navegador/editor AR lliure http://www.libregeosocial.org/node/24

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] ar lliure

geo inquiet
In reply to this post by Raf Roset
Jo no me n'he ensortit. De fet encara no he trobat cap navegador/editor d'AR que es puguin carregar dades de manera directe.

N'hi havia un Augment this
http://augmentthis.appspot.com/
pero sembla ser que està dicontinuat des de l'Android 1.6.

A veure...

MarcEl 17/02/2011 7:38, Raf Roset <[hidden email]> va escriure:
> Navegador/editor AR lliure http://www.libregeosocial.org/node/24
>
> Raf
>
>