[Geoinquiets Barcelona] Visualization deconstructed: Mapping Facebook's friendships

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Visualization deconstructed: Mapping Facebook's friendships

bolosig
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Visualization deconstructed: Mapping Facebook's friendships

Adrià Mercader-3
Molt espectacular, però un mal exemple de dades obertes :)
El va fer un treballador de Facebook (un becari, de fet) amb dades de
l'empresa, que segur que no són públiques (afortunadament).
Facebook + dades públiques, d'entrada no ho veig massa clar...

On 24 January 2011 07:35, Wladimir Szczerban <[hidden email]> wrote:

> Hola a todos,
>
> Aqui les dejo otro ejemplo de las cosas que se pueden hacer con datos
> abiertos.
> http://radar.oreilly.com/2011/01/visualization-facebook-friendships.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+oreilly%2Fradar%2Fatom+%28O%27Reilly+Radar%29
>
> Saludos,
>
> BOLO
>
> _______________________________________________
> Barcelona mailing list
> [hidden email]
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>
>--


Adrià Mercader
-----------------------------
http://amercader.net

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Visualization deconstructed: Mapping Facebook's friendships

Juan Carlos Sierra R
Bolo.  excelente artículo!!

2011/1/24 Adrià Mercader <[hidden email]>
Molt espectacular, però un mal exemple de dades obertes :)
El va fer un treballador de Facebook (un becari, de fet) amb dades de
l'empresa, que segur que no són públiques (afortunadament).
Facebook + dades públiques, d'entrada no ho veig massa clar...

On 24 January 2011 07:35, Wladimir Szczerban <[hidden email]> wrote:
> Hola a todos,
>
> Aqui les dejo otro ejemplo de las cosas que se pueden hacer con datos
> abiertos.
> http://radar.oreilly.com/2011/01/visualization-facebook-friendships.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+oreilly%2Fradar%2Fatom+%28O%27Reilly+Radar%29
>
> Saludos,
>
> BOLO
>
> _______________________________________________
> Barcelona mailing list
> [hidden email]
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>
>--


Adrià Mercader
-----------------------------
http://amercader.net
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona--

Analista GIS
e-Mail:
[hidden email]
Web: www.gispoint.es
Móvil: 680.47.80.60