[Geoinquiets Barcelona] Ups, ostres !!!

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Ups, ostres !!!

Miquel Pujol Garcia-4
PS: d'aquí a 100 enviaments (una mica més de 100 dies) arribaré als 1000, i
serà el moment de plantejar qui pren el relleu....aneu pensant.

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Ups, ostres !!!

Oscar Fonts-3
Jo m'apunto a intentar-ho, però ni de conya tinc el que s'ha de tenir (temps i constància), i hauriem de veure si es pot col.lectivitzar l'esforç.

Estic intentant acotar dates amb en Raf perquè ens passi el know-how.

Algú més es compromet, si més no, a valorar-ne la viabilitat?

Slt.


2018-06-28 7:51 GMT+02:00 Miquel Pujol Garcia <[hidden email]>:
PS: d'aquí a 100 enviaments (una mica més de 100 dies) arribaré als 1000, i
serà el moment de plantejar qui pren el relleu....aneu pensant.

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona--
Oscar Fonts
www.geomati.co

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Ups, ostres !!!

Isaac Besora i Vilardaga
Jo m'apunto.
Podríem mirar d'automatitzar-ho de forma que agafés un llistat d'enllaços i descripcions d'algun lloc (un repo de github per exemple) i ell sol els enviés al mail, els pengés al twitter, etc.

El dl., 2 de jul. 2018 a les 10:06, Oscar Fonts (<[hidden email]>) va escriure:
Jo m'apunto a intentar-ho, però ni de conya tinc el que s'ha de tenir (temps i constància), i hauriem de veure si es pot col.lectivitzar l'esforç.

Estic intentant acotar dates amb en Raf perquè ens passi el know-how.

Algú més es compromet, si més no, a valorar-ne la viabilitat?

Slt.


2018-06-28 7:51 GMT+02:00 Miquel Pujol Garcia <[hidden email]>:
PS: d'aquí a 100 enviaments (una mica més de 100 dies) arribaré als 1000, i
serà el moment de plantejar qui pren el relleu....aneu pensant.

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona--
Oscar Fonts
www.geomati.co
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Ups, ostres !!!

Raf Roset
"Podríem mirar d'automatitzar-ho de forma que agafés un llistat d'enllaços i descripcions d'algun lloc (un repo de github per exemple) i ell sol els enviés al mail, els pengés al twitter, etc."

això és el que fa @xurxosanz per les Ráfagas....
https://geoinquiets.github.io/rafagas/

Raf

El dia 2 de juliol de 2018 a les 10:20, Isaac Besora i Vilardaga <[hidden email]> ha escrit:
Jo m'apunto.
Podríem mirar d'automatitzar-ho de forma que agafés un llistat d'enllaços i descripcions d'algun lloc (un repo de github per exemple) i ell sol els enviés al mail, els pengés al twitter, etc.

El dl., 2 de jul. 2018 a les 10:06, Oscar Fonts (<[hidden email]>) va escriure:
Jo m'apunto a intentar-ho, però ni de conya tinc el que s'ha de tenir (temps i constància), i hauriem de veure si es pot col.lectivitzar l'esforç.

Estic intentant acotar dates amb en Raf perquè ens passi el know-how.

Algú més es compromet, si més no, a valorar-ne la viabilitat?

Slt.


2018-06-28 7:51 GMT+02:00 Miquel Pujol Garcia <[hidden email]>:
PS: d'aquí a 100 enviaments (una mica més de 100 dies) arribaré als 1000, i
serà el moment de plantejar qui pren el relleu....aneu pensant.

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona--
Oscar Fonts
www.geomati.co
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Ups, ostres !!!

Jorge Sanz
si voleu quedem (vieoconf) un dia i Raf i jo vos contem el nostres workflows (estan desacoplats) i veiem si hi ha manera d'optimitzar el proces. La meua part la vaig descriure ací, per si algú està interessat


Salutacions!


On Mon, 2 Jul 2018 at 10:33, Raf Roset <[hidden email]> wrote:
"Podríem mirar d'automatitzar-ho de forma que agafés un llistat d'enllaços i descripcions d'algun lloc (un repo de github per exemple) i ell sol els enviés al mail, els pengés al twitter, etc."

això és el que fa @xurxosanz per les Ráfagas....
https://geoinquiets.github.io/rafagas/

Raf

El dia 2 de juliol de 2018 a les 10:20, Isaac Besora i Vilardaga <[hidden email]> ha escrit:
Jo m'apunto.
Podríem mirar d'automatitzar-ho de forma que agafés un llistat d'enllaços i descripcions d'algun lloc (un repo de github per exemple) i ell sol els enviés al mail, els pengés al twitter, etc.

El dl., 2 de jul. 2018 a les 10:06, Oscar Fonts (<[hidden email]>) va escriure:
Jo m'apunto a intentar-ho, però ni de conya tinc el que s'ha de tenir (temps i constància), i hauriem de veure si es pot col.lectivitzar l'esforç.

Estic intentant acotar dates amb en Raf perquè ens passi el know-how.

Algú més es compromet, si més no, a valorar-ne la viabilitat?

Slt.


2018-06-28 7:51 GMT+02:00 Miquel Pujol Garcia <[hidden email]>:
PS: d'aquí a 100 enviaments (una mica més de 100 dies) arribaré als 1000, i
serà el moment de plantejar qui pren el relleu....aneu pensant.

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona--
Oscar Fonts
www.geomati.co
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


--

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona