[Geoinquiets Barcelona] Tuit de PolitècnicaCatalunya a Twitter

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Tuit de PolitècnicaCatalunya a Twitter

Assumpció Termens
PolitècnicaCatalunya (@la_UPC)
Aplicacions de realitat virtual i una taula interactiva per portar l’oficina a peu d’obra, a la fira @ConstrumatBCN
upc.edu/saladepremsa/a… pic.twitter.com/QBrpNqTWJj

Descarrega l'aplicació del Twitter


ATP

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Tuit de PolitècnicaCatalunya a Twitter

Isaac Besora i Vilardaga
Jo vaig ser al grup del ViRVIG durant una bona temporada, els puc demanar què ensenyen ben bé i us passo un informe!

El dv., 19 de maig 2017 a les 14:28, Assumpció Termens (<[hidden email]>) va escriure:
PolitècnicaCatalunya (@la_UPC)
Aplicacions de realitat virtual i una taula interactiva per portar l’oficina a peu d’obra, a la fira @ConstrumatBCN
upc.edu/saladepremsa/a… pic.twitter.com/QBrpNqTWJj

Descarrega l'aplicació del Twitter


ATP
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
--
Look at the hate we're breeding
Look at the fear we're feeding
Look at the lives we're leading
The way we've always done before

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona