[Geoinquiets Barcelona] Tricorder

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Tricorder

geo inquiet
Ostres! ...una tonteria... però tota una reflexió:

Ahir em vaig baixar de l'android market el programa Tricorder.

El nom del programa està, és clar, relacionat amb el gadget multifunció que tenien els d'Star Treck.

Avui l'he provat... i tot i el senzillissim aspecte (amb estètica galàctica) m'ha semblat increible tots els paràmetres i dades del telèfon que pot mostrar!!! ...gravitació, camp magnètic, acustica, acceleració, posicionament... ... ... caram! no sabia que el meu telèfon portava tants sensors dins!!!

SÍ!!!!!! ...ara ja crec en allò de "peope as sensors"!!! ...començo a veure el potencial dels millons de recolectors (passius o no) de dades amb els seus smartphones!!!!

Ben cordialment,

Marc
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Tricorder

Alexandre Nobajas
Gran aplicació! Efectivament no sabia que el mòbil tingués tants sensors. El del magnetisme és molt xulo, si poses el mòbil a sobre del microones i l'engegues el gràfic surt d'escala!

Gràcies, per compartir-la.


--- On Thu, 2/10/11, geo inquiet <[hidden email]> wrote:

From: geo inquiet <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Tricorder
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Thursday, February 10, 2011, 11:50 PM

Ostres! ...una tonteria... però tota una reflexió:

Ahir em vaig baixar de l'android market el programa Tricorder.

El nom del programa està, és clar, relacionat amb el gadget multifunció que tenien els d'Star Treck.

Avui l'he provat... i tot i el senzillissim aspecte (amb estètica galàctica) m'ha semblat increible tots els paràmetres i dades del telèfon que pot mostrar!!! ...gravitació, camp magnètic, acustica, acceleració, posicionament... ... ... caram! no sabia que el meu telèfon portava tants sensors dins!!!

SÍ!!!!!! ...ara ja crec en allò de "peope as sensors"!!! ...començo a veure el potencial dels millons de recolectors (passius o no) de dades amb els seus smartphones!!!!

Ben cordialment,

Marc

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona