[Geoinquiets Barcelona] Suggerència

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Suggerència

Alexandre Nobajas
Hola a tots, 

Voldria fer una suggerència a tots els geoinquiets. Crec que seria interessant que al blog hi hagués una secció sobre qui són els membres, quina és la seva formació, on treballen, quins projectes duen entre mans, quines especialitats dominen,... Òbviament qui vulgui, sense obligar a res.

Així els que ens anem incorporant sabríem qui és i que fa cadascú que escriu a la llista i si ens cal ajuda sobre algun tema o volem iniciar una joint-venture sabrem a qui acudir.

Què us sembla la idea?

Àlex

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Suggerència

Raf Roset
Es podria fer una nova pàgina amb una "short bio" i una foto petita dels qui vulguin aparèixer....

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Suggerència

Roger Veciana i Rovira-2
A mi em sembla bona idea. I qui no vulgui sortir cap problema, clar.

Roger

El 18 de febrer de 2011 7:24, Raf Roset <[hidden email]> ha escrit:
Es podria fer una nova pàgina amb una "short bio" i una foto petita dels qui vulguin aparèixer....

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Suggerència

bolosig
+1 al short bio

2011/2/18 Roger Veciana i Rovira <[hidden email]>
A mi em sembla bona idea. I qui no vulgui sortir cap problema, clar.

Roger

El 18 de febrer de 2011 7:24, Raf Roset <[hidden email]> ha escrit:
Es podria fer una nova pàgina amb una "short bio" i una foto petita dels qui vulguin aparèixer....

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona