[Geoinquiets Barcelona] Rellotge temps mundial

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Rellotge temps mundial

Raf Roset
Geo rellotge amb 37 zones horàries  http://goo.gl/kkPqJ M'agrada !

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Rellotge temps mundial

Alexandre Nobajas
Em sembla que els habitants de l'hemisferi sud es sentiran agreujats. Per cert, quins gustos més sibarites, has vist el preu?

--- On Tue, 2/8/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Rellotge temps mundial
To: [hidden email]
Date: Tuesday, February 8, 2011, 7:31 AM

Geo rellotge amb 37 zones horàries  http://goo.gl/kkPqJ M'agrada !

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Rellotge temps mundial

Raf Roset
"Per cert, quins gustos més sibarites, has vist el preu?"

Bah, minúcia: el dia que em retiri espero que l'empresa s'allargui una mica  <wohahahaha>

Raf2011/2/8 Alexandre Nobajas <[hidden email]>
Em sembla que els habitants de l'hemisferi sud es sentiran agreujats. Per cert, quins gustos més sibarites, has vist el preu?

--- On Tue, 2/8/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Rellotge temps mundial
To: [hidden email]
Date: Tuesday, February 8, 2011, 7:31 AM


Geo rellotge amb 37 zones horàries  http://goo.gl/kkPqJ M'agrada !

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona