[Geoinquiets Barcelona] Recordatori Desconferència: Dades Obertes Geo

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Recordatori Desconferència: Dades Obertes Geo

Raül

Hola Geoinquiets i Geoinquietes

 

Encara esteu a temps de participar a la Desconferència de Casús d'ús de Dades Obertes Geolocalitzades, que celebrem aquesta tarda (de 18h a 20h) al CitiLab. Comptarem amb projectes de @paulinoVallejo, @atesmap, Ramón Julià, @solucionsgeo entre d'altres.


Aquesta desconferència s'emmarca a la Setmana #OpenData que organitza l’OpenDataLab, per segon any consecutiu i està centrada en la importància de les dades geolocalitzades per a la ciutadania i les PIMEs.

 

Ahir dimarts 15 de maig al matí vam fer la Jornada Divulgativa Open Data per empreses, on, entre d'altres intervencions, Infraplan i Solucions Geogràfiques ens van explicar quin ús fan de les dades obertes i què suposen per el seu negoci (properament enviarem la crònica).


Dit això, us animen a apuntar-vos a la Desconferència i compartir el vostre projecte en aquest formulari.

 

Us esperem!


Raül


​-------

Raül Sánchez
Tècnic de Projectes d'Iniciativa Barcelona Open Data
www.iniciativabarcelonaopendata.cat
@iopendatabcn_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona