[Geoinquiets Barcelona] QGIS & GML

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] QGIS & GML

Miquel Pujol Garcia-6
Hola Geoinquiets & Geoinquietes,

Sé que QGIS tenia un plugin per fer exportacions a GML de parcel·les cadastrals.
L'he trobat al repositori de plugins, però no funciona amb cap versió de QGIS.

En sabeu res? Hi ha algú que li funcioni?

Gràcies,
Salutacions,
------------------------------------------------------
Miquel Pujol Garcia

AdverbiodeLugar.International™

Telf: +34607938686
------------------------------------------------------


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] QGIS & GML

Carlos López PSIG
Hola miquel,
La setmana passada el vaig provar, i em va funcionar, vigila de tenir els camps propis de la capa de parcel·les si no, no funciona.

Salutacions,El lun., 7 oct. 2019 a las 14:17, Miquel Pujol Garcia (<[hidden email]>) escribió:
Hola Geoinquiets & Geoinquietes,

Sé que QGIS tenia un plugin per fer exportacions a GML de parcel·les cadastrals.
L'he trobat al repositori de plugins, però no funciona amb cap versió de QGIS.

En sabeu res? Hi ha algú que li funcioni?

Gràcies,
Salutacions,
------------------------------------------------------
Miquel Pujol Garcia

AdverbiodeLugar.International™

Telf: +34607938686
------------------------------------------------------

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona