[Geoinquiets Barcelona] Police UK

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Police UK

Ruiz Almar, Ernest

Bon dia,

 

El famós crime analisys que ha estat tant amagadet tants anys, ara a internet.

 

http://www.police.uk/

 

Entreu, per exemple, Totenham Court Road quan us demani un carrer.

 

 

Per cert, parlant de llibres i publicacions electròniques. El nou Periodico en versió totalment digital i adaptat veritablement al format web

 

http://epreader.elperiodico.com

 

Ernest Ruiz

 

 

 

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Police UK

Alexandre Nobajas
El visor del periodico és molt bo, m'ha encantat.

Pel que fa a les dades de crim sempre hi ha hagut un debat (molt intens a UK) sobre la conveniència d'alliberar-les. Té aspectes positius, però també de negatius, com l'estigmatització de barris o fer baixar el preu de la vivenda.

En tot cas, de moment, això aquí sembla impossible ja que la policia no dóna ni dades estadístiques, ja no diguem espacials.


--- On Wed, 2/2/11, Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]> wrote:

From: Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Police UK
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Wednesday, February 2, 2011, 8:09 AM

Bon dia,

 

El famós crime analisys que ha estat tant amagadet tants anys, ara a internet.

 

http://www.police.uk/

 

Entreu, per exemple, Totenham Court Road quan us demani un carrer.

 

 

Per cert, parlant de llibres i publicacions electròniques. El nou Periodico en versió totalment digital i adaptat veritablement al format web

 

http://epreader.elperiodico.com

 

Ernest Ruiz

 

 

 

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Police UK

Alexandre Nobajas
Un exemple amb molt d'esforç darrera però casolà (només hi surten els crims publicats a la premsa) es pot trobar aquí:

Un altre exemple de casa nostra, aquest cop creat pels usuaris (el seu inici va ser un google my maps):

www.robberymaps.com


--- On Wed, 2/2/11, Alexandre Nobajas <[hidden email]> wrote:

From: Alexandre Nobajas <[hidden email]>
Subject: Re: [Geoinquiets Barcelona] Police UK
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Wednesday, February 2, 2011, 12:14 PM

El visor del periodico és molt bo, m'ha encantat.

Pel que fa a les dades de crim sempre hi ha hagut un debat (molt intens a UK) sobre la conveniència d'alliberar-les. Té aspectes positius, però també de negatius, com l'estigmatització de barris o fer baixar el preu de la vivenda.

En tot cas, de moment, això aquí sembla impossible ja que la policia no dóna ni dades estadístiques, ja no diguem espacials.


--- On Wed, 2/2/11, Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]> wrote:

From: Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Police UK
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Wednesday, February 2, 2011, 8:09 AM

Bon dia,

 

El famós crime analisys que ha estat tant amagadet tants anys, ara a internet.

 

http://www.police.uk/

 

Entreu, per exemple, Totenham Court Road quan us demani un carrer.

 

 

Per cert, parlant de llibres i publicacions electròniques. El nou Periodico en versió totalment digital i adaptat veritablement al format web

 

http://epreader.elperiodico.com

 

Ernest Ruiz

 

 

 

 La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Police UK

Raf Roset
el visor del Periòdico és excel·lent, però genera rebuig i mareig en els individus de la generació paper (ho he provat amb 3 persones).

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: [Geoinquiets Barcelona] Police UK

Ruiz Almar, Ernest

Aquí també s’ha comentat el rebuig. Hi ha gent a la que no li ha agradat gens.

 

Jo crec que aquests fenòmens de rebuig aniran “in crescendo” a mesura que la xarxa continui extendint-se més i més i amb ella les seves ”maneres”.

 

Avui en dia ja veiem que hi ha:

 

1- Els natius digitals que troben tot el d’internet una cosa natural

 

2- Els conversos digitals nascuts en un altra època però que han pujat al carro tecnològic i s’han adaptat (nosaltres)

 

3- Els exclosos digitals que ho poden ser per:

 

- no disposar de recursos per accedir a la xarxa. Una nova manera d’exclusió social

- per incapacitat d’adaptació (els més grans)

 

4- Cada vegada veurem més gent que s’autoexclourà de la xarxa per voluntat pròpia, els exclosos digitals per voluntat pròpia. Potser coneixedors i usuaris de la xarxa que han decidit que la superficialitat que podem observar sovint a internet  arriba a cansar i acaben deixant-ho. Fins i tot en aquest grup podríem veure algun “infoxicat” que vulgui rehabilitar-se... ;-)

 

 

Ernest

 


De: [hidden email] [mailto:[hidden email]] En nombre de Raf Roset
Enviado el: miércoles, 02 de febrero de 2011 12:40
Para: Geoinquiets Barcelona
Asunto: Re: [Geoinquiets Barcelona] Police UK

 

el visor del Periòdico és excel·lent, però genera rebuig i mareig en els individus de la generació paper (ho he provat amb 3 persones).

RafLa informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Police UK

Raf Roset
El punt 4 és molt interessant !!!

Els autoexclosos digitals ho poden ser per molts motius, i no cal que siguin a tot o res: pot haver-hi personal del grup 2 que decideix conscientment i per voluntat pròpia no adoptar alguns dels serveis que la xarxa ofereix, i per tant són alhora 2 i 4 (com el gat de Schrodinger?).

I m'hi incloc perquè jo mateix voluntàriament he decidit prescindir de Twitter (massa dispersió), Latitude (ningú n'ha de fer res d'on sóc a cada moment), FaceBook (WTF?) i en general tot allò que m'obligui/controli

I no obstant, paranoicament, la no-informació que proporciono juntament amb la informació que si que propociono activament o passivament permetran segurament fer-se una idea molt més completa de mi que la que es podria obtenir si em dediqués activament a distorsionar la meva imatge intoxicant xarxes socials ?

I la pregunta és: tornarem mai a ser anònims ?

PS: tinc gana i per això desbarro  LOL

Raf