[Geoinquiets Barcelona] Oferta de feina a Barcelona

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Oferta de feina a Barcelona

esllolo
Bona tarda,

Per si algú té interés, a Indra Barcelona busquem un consultor GIS de 2 o 3 anys d'experiència mínim per un projecte de GIS Open Source, en particular, amb experiència en python per QGIS i anglés demostrable. 

També es valorarà coneixements d'Italià i coneixements funcionals del sector de la Energia. 

Qui estigui interessat, que es posi en contacte amb mi per mail.
Gràcies! 

Estela Llorente López


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona