[Geoinquiets Barcelona] Nomenclator a l'Idescat

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nomenclator a l'Idescat

Alexandre Nobajas
No sé si ja ho sabíeu o si ha estat gràcies a les gestions dels Geoinquiets, però a la web de l'Idescat han penjat això avui:

http://www.idescat.cat/novetats/?id=908


Per cert, quin és l'objectiu de la quedada AR dels geoinquiets? Es que em vaig incorporar al grup massa tard i no ho he acabat d'entendre.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nomenclator a l'Idescat

geo inquiet
Alexandre,

El nomenclàtor de l'IDESCAT no és el que estem tractant de fer les gestions. Nosaltres parlem del "Nomenclator oficial de toponimia major de Catalunya". Aquest de l'IDESCAT no deixa de ser interessant, però no veig que inclogui cap mena de coordenades a partir dels quals fer "geo" aquests llistats de topònims (quelcom es podria fer amb el codi estadístic, però mínim).

Malahuradament les nostres gestions amb Presidència no són tan ràpides!

Sobre la quedada AR (realitat augmentada) de geoinquiets l'objectiu és doble: 

1. Generar o obrir algun tipus de dades en format AR.

2. Tenir ua primera presa de contacte col·laborativa en aquest món que està en franca i ràpida expansió, i on la cartografia pot aoportar el seu coneixement secular.

De fet estem en stand by esperant a veure si podem transformar el Nomenclator a AR (i altres sucedanis menys punters, però més difosos: kml per exemple).

Anirem informant en funció de les news!

Ben cordialment

Marc


2011/2/7 Alexandre Nobajas <[hidden email]>
No sé si ja ho sabíeu o si ha estat gràcies a les gestions dels Geoinquiets, però a la web de l'Idescat han penjat això avui:

http://www.idescat.cat/novetats/?id=908


Per cert, quin és l'objectiu de la quedada AR dels geoinquiets? Es que em vaig incorporar al grup massa tard i no ho he acabat d'entendre.
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona