[Geoinquiets Barcelona] Nokia se n'ha adonat del seu error,...

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nokia se n'ha adonat del seu error,...

Alexandre Nobajas
...a veure si ara en comet un de més gran passant-se a windows mobile 7 com hi ha rumors que farà

http://www.engadget.com/2011/02/08/nokia-ceo-stephen-elop-rallies-troops-in-brutally-honest-burnin/

PD: mai havia vist una carta així d'un president d'empresa, simplement impressionant
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nokia se n'ha adonat del seu error,...

Raf Roset
quan perds un 25% de quota en un trimestre, quan tens més desenvolupadors de sw que Apple i ets un fabricant de telèfons, quan no toques Symbian durant anys esperant que duri per sempre, quan t'adorms als llorers en defintiva, és el què sol passar: t'escombren sense contemplacions.

"La vida es larga y dura". Pero más larga y más dura es la del elefante  =)

Raf

2011/2/9 Alexandre Nobajas <[hidden email]>
...a veure si ara en comet un de més gran passant-se a windows mobile 7 com hi ha rumors que farà

http://www.engadget.com/2011/02/08/nokia-ceo-stephen-elop-rallies-troops-in-brutally-honest-burnin/

PD: mai havia vist una carta així d'un president d'empresa, simplement impressionant_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nokia se n'ha adonat del seu error,...

Alexandre Nobajas
And the winner is.... Alex, per haver endevinat que nokia es passaria a windows cometent un error de proporcions fineses.

http://www.lavanguardia.es/tecnologia/aplicaciones/20110211/54113342089/nokia-se-alia-con-microsoft-para-competir-con-apple-y-android.html

--- On Wed, 2/9/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: Re: [Geoinquiets Barcelona] Nokia se n'ha adonat del seu error,...
To: "Geoinquiets Barcelona" <[hidden email]>
Date: Wednesday, February 9, 2011, 6:44 PM

quan perds un 25% de quota en un trimestre, quan tens més desenvolupadors de sw que Apple i ets un fabricant de telèfons, quan no toques Symbian durant anys esperant que duri per sempre, quan t'adorms als llorers en defintiva, és el què sol passar: t'escombren sense contemplacions.

"La vida es larga y dura". Pero más larga y más dura es la del elefante  =)

Raf

2011/2/9 Alexandre Nobajas <nobita64@...>
...a veure si ara en comet un de més gran passant-se a windows mobile 7 com hi ha rumors que farà

http://www.engadget.com/2011/02/08/nokia-ceo-stephen-elop-rallies-troops-in-brutally-honest-burnin/

PD: mai havia vist una carta així d'un president d'empresa, simplement impressionant_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


Bored stiff? Loosen up...
Download and play hundreds of games for free on Yahoo! Games.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nokia se n'ha adonat del seu error,...

Oscar Fonts
Això em recorda la fusió de les caixes...


2011/2/11 Alexandre Nobajas <[hidden email]>

> And the winner is.... Alex, per haver endevinat que nokia es passaria a windows cometent un error de proporcions fineses.
> http://www.lavanguardia.es/tecnologia/aplicaciones/20110211/54113342089/nokia-se-alia-con-microsoft-para-competir-con-apple-y-android.html