[Geoinquiets Barcelona] Nº885: menjar, senderisme, granges

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº885: menjar, senderisme, granges

Raf Roset
Una guia il·lustrada de les delícies gastronòmiques d'Alemanya publicada a Berlín el 1937 amb un mapa plegat de la localització de cadascuna, en venda per 250 eur
https://www.ideararemaps.com/en/prodotto/lallemagne-gastronomique/

Rutes de senderisme pels parcs nacionals de Suïssa en 3D, amb detalls i fins i tot fotografies
https://ralucanicola.github.io/hiking-app/

Mapa de les granges amb botiga, les màquines expenedores de llet i altres venedors directes d'aliments a Alemanya
https://farmshops.eu/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona