[Geoinquiets Barcelona] Nº771: feina, ocell, gel, etimologia

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº771: feina, ocell, gel, etimologia

Raf Roset
Portal de llocs de treball en el sector geoespacial, principalment als USA
http://geojobs.biz/

Mapa del USA amb l'ocell oficial de cada estat, amb una ressenya esquemàtica per cada au
https://www.alansfactoryoutlet.com/official-birds-of-the-united-states

Les extensions de gel més grans de tot el món dibuixades a escala en un sol mapa
https://www.flickr.com/photos/61757468@N05/24648990563/in/photostream/

Mapa interactiu de la toponímia del Regne Unit amb l'origen lingüistic de cada nom de lloc
http://toponymy.emu-analytics.net/main

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona