[Geoinquiets Barcelona] Nº766: subhasta, feina, protecció, edificis

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº766: subhasta, feina, protecció, edificis

Raf Roset
El mapa de Waldseemüller que Christies havia de subhastar per una fortuna com si fos original es va demostrar que era fals

Ofertes de feina en el sector de la tecnologia a les empreses on @freyfogle ha invertit
http://www.freyfogle.com/post/im-hiring-2017

Xina prohibeix a les empreses estrangeres fer mapes del pais per als cotxes autònoms, per temor a l'espionatge

Derivar dades i informació a partir de les geodades recollides permet a Google mantenir un avantatge impressionant al capdavant del sector de la cartografia i la IG
https://www.justinobeirne.com/google-maps-moat

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº766: subhasta, feina, protecció, edificis

Ed Freyfogle-2
Hola Geoinquiets,

Raf -
moltes gràcies adding my blog post to the list.

There is pone job on the list that is very relevant for anyone working with geodata in Barcelona.
My friends at AVUXI http://www.avuxi.com have recently raised significant funding from one of the biggest names in the travel industry

They are now looking for a full time data engineer, based in Barcelona
https://angel.co/avuxi/jobs/310644-developer-role

Great team, with a very impressive product - please have a look if you are considering a new job in 2018

Bon Nadal!
Ed2017-12-21 6:27 GMT+01:00 Raf Roset <[hidden email]>:
El mapa de Waldseemüller que Christies havia de subhastar per una fortuna com si fos original es va demostrar que era fals

Ofertes de feina en el sector de la tecnologia a les empreses on @freyfogle ha invertit
http://www.freyfogle.com/post/im-hiring-2017

Xina prohibeix a les empreses estrangeres fer mapes del pais per als cotxes autònoms, per temor a l'espionatge

Derivar dades i informació a partir de les geodades recollides permet a Google mantenir un avantatge impressionant al capdavant del sector de la cartografia i la IG
https://www.justinobeirne.com/google-maps-moat

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona