[Geoinquiets Barcelona] Nº747: migrants, futur, accidents, LED

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº747: migrants, futur, accidents, LED

Raf Roset
Tots els que no han arribat: la visualització de les víctimes de les migracions al Mediterrani entre 2005 i 2015

El futur dels mapes segons els creadors de Gearth: vitals per als cotxes autònoms i la realitat virtual
https://www.fastcodesign.com/90151694/the-future-of-mapping-according-to-the-creators-of-google-earth

Calcular els recorreguts en cotxe per Anglaterra evitant alhora les carreteres amb més accidents segons dades 2016-2017
https://hub.co-opinsurance.co.uk/hazard-hotspots/

Els canvi a il·luminació LED ha reduït el consum d'electricitat però ha empitjorat la contaminació lumínica
http://advances.sciencemag.org/content/3/11/e1701528.full

Raf_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona