[Geoinquiets Barcelona] Nº667: summer special 5

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº667: summer special 5

Raf Roset
El mapa d'Europa amb la xifra d'habitants que parlen cada idioma
https://jakubmarian.com/european-languages-by-number-of-native-speakers/

Espai col·laboratiu on els usuaris poden pujar informació i contingut al voltant d'un mapa
http://www.meipi.org/

Candau amb GPS que permet seguiment i alarmes per geofencing  #cartifact
http://www.starcomsystems.com/products/watchlock

Mapa de la data en que les poblacions del nord est dels USA van arribar a la població actual

Visors de mapes de codi obert de la NLS amb el seu codi a Github per ser reutilitzat

L'Agenda Besós mostra les oportunitats de transformació d'un territori social i urbà complex

Llibre gratuït en PDF de WebGL presenta tècniques del món real per a desenvolupadors

Com s'ha anat reduïnt progressivament l'espai que ocupen els grans carnívors al planeta
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/7/170052

Distribució espacial de les poblacions mundials dels diferents tipus de cocodrils
https://www.nationalgeographic.org/maps/crocodilian-ranges/

Mapa diagramàtic de les complexes rutes de transport de les armes nuclears als USA
http://transitmap.net/post/163476153220/nuclear-transportation-1988

PS: dilluns 4 de setembre tornem al flux normal de publicacions. S'ha acabat l'estiu !!

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona